Disclaimer

Hoewel bij de opzet van deze website door het projectteam de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde adviezen of informatie incorrect of onvolledig zijn. Wageningen UR Livestock Research onderdeel van Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek staat niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden adviezen of informatie. Wageningen UR Livestock Research is niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op deze website. De websitebeheerder kan informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.