Weidevogelcentrum
Boksumerdyk 9
9084AA Goutum
Tel. 058 – 216 75 92
info@weidevogelcentrum.nl
Agenda
Hier vindt u een overzicht van de activiteiten van het Weidevogelcentrum. Per agendapunt wordt vermeld hoe u deel kunt nemen aan de activiteit. Wilt u zelf een activiteit organiseren bij het Weidevogelcentrum, neem contact met ons op en dan bekijken we wat we voor u kunnen betekenen.

Op de website www.weidevogelbescherming.nl treft u een agenda aan met daarop veel activiteiten die betrekking hebben op weidevogelbescherming en - beheer.

Op de website www.landbouwagenda.nl zijn heel veel bijeenkomsten, beurzen, open dagen etc.

2010 © Sjouke Visser