Weidevogelcentrum
Boksumerdyk 9
9084AA Goutum
Tel. 058 – 216 75 92
info@weidevogelcentrum.nl
Nieuws
Het laatste nieuws van:
BFVW vindt u hier http://www.friesevogelwachten.nl/nl/pages/default/0/laatste_nieuws.php

Altenburg & Wymenga vindt u hier http://www.altwym.nl/nl.php/
(rechterkant van de pagina)

Boerennatuur vindt u hier http://www.boerennatuur.nl/
(rechterkant van pagina)

Dairy Campus vindt u hier
Weidevogelbescherming vind u hier
http://www.weidevogelbescherming.nl/
(kopje “Nieuws”” en “Agenda”) verzamelt alle nieuws over weidevogels. De agenda voor activiteiten met betrekking tot weidevogels worden goed bijgehouden.
 
    Foto's: W. Palstra Bolsward
2010 © Sjouke Visser