Weidevogelcentrum
Boksumerdyk 9
9084AA Goutum
Tel. 058 – 216 75 92
info@weidevogelcentrum.nl
Weidevogelbeheer

De bescherming van de weidevogels ligt in handen van grondbezitters, agrarische bedrijven en terreinbeherende organisaties, met hulp van de vrijwilligers van de vogelwachten. Er zijn diverse mogelijkheden van bescherming, oftewel beheer, mogelijk. Hier worden enkele voorbeelden genoemd.

Voor meer informatie over de beheerpakketten en bijbehorende vergoedingen kunt u terecht op de onderstaande websites:

www.sanl-fryslan.nl/sanl/

www.portaalnatuurenlandschap.nl

We willen u wijzen op de "Beheerwijzer" http://www.livestockresearch.wur.nl/NL/onderzoek/Producten_en_diensten/Software/Beheerwijzer/

De Beheerwijzer berekent de voedertechnische en economische gevolgen voor het toepassen van een of meerdere weidevogelpakketten op het bedrijf. Doel van het programma is het snel inzicht krijgen in de bedrijfsgevolgen van het aangaan van 1 of meerdere pakketten op een deel van het grasland. Naast de vergoeding voor het pakket, zullen ook de (negatieve) gevolgen voor de productie en de voeding berekent worden. De cijfers worden vergeleken met een basissituatie zonder beheerspakketten. Bij de berekening wordt bepaald hoeveel voer en van welke kwaliteit van het grasland met een beheerspakket zal komen en of dit voer (voedertechnisch) is in te passen in het bedrijf. Eventuele VEM-tekorten worden aangevuld met extra krachtvoer. (Let altijd op de datum vermeld bij de beheerwijzer. Er kunnen inmiddels financiele en beheerstechnische wijzigingen zijn aangebracht die nog niet in het programma zijn doorgevoerd.

    Foto's: W. Palstra Bolsward


2010 © Sjouke Visser