Weidevogelcentrum
Boksumerdyk 9
9084AA Goutum
Tel. 058 – 216 75 92
info@weidevogelcentrum.nl
Rapporten
Hieronder staan een aantal rapporten die zich richten op het behoud van weidevogels en het inpassen van weidevogelbeheer op agrarische bedrijven.

Boerennatuur heeft twee handleidingen laten maken:
- Technische Handleiding Weidevogelbeheer
- Handleiding Gebiedsaanpak Weidevogelbeheer

Altenburg en Wymenga publiceert al haar rapporten, publicaties en artikelen op hun website
  - http://www.altwym.nl/nl.php/docs/aw-rapporten/
- http://www.altwym.nl/nl.php/docs/artikelen/
- http://www.altwym.nl/nl.php/docs/publicaties/

Dairy Campus is onderdeel van de Animal Sciences Group. Deze organisatie heeft de onderstaande rapporten gepubliceerd:

Animal Sciences Group
Rapport, nr 227
Effectief weidevogelbeheer op moderne melkveebedrijven: komen tot implementatie van innovatieve ideeën = Effective management of meadow bird populations on modern dairy farms: Implementation procedure of innovative ideas.

2009 Mull, M.F.
Caron-Flinterman J.F.
Animal Sciences Group Innoveren voor weidevogels: menukaart voor effectief weidevogelbeheer op moderne melkveebedrijven.

2007 Noorduyn, L.
Migchels, G.
Animal Sciences Group Weidevogelcentrum Dairy Campus. 2006 Braker, M.J.E.
Durksz, D.L.

Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR),, jrg 12 nr 5

( Mocht u interesse hebben in dit document kunt u contact opnemen via info@weidevogelcentrum.nl )

Goede zorg weidevogels op Waiboerhoeve 1999 Engelsma, W.
Hove, H ten
Praktijkonderzoek Rundvee schapen en paarden.
Themaboek, nr 30

( Mocht u interesse hebben in dit document kunt u contact opnemen via info@weidevogelcentrum.nl )

Agrarisch natuurbeheer westelijk weldegebied. (bestel online voor € 12,84 excl. BTW). 1998  
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR),, jrg 11 nr 2

Mesttoediening met gebiedsvriendelijke machine
(bestel online voor € 12,84 excl. BTW).
1998 Lent, J van
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR),, jrg 10 nr 2

Electronische wildsignalering
(bestel online voor € 12,84 excl. BTW).
1997 Lent, J van
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve, jrg 7 nr 2

Weidevogels kunnen goed overleven bij modern graslandgebruik.
(bestel online voor € 12,84 excl. BTW).
1994 Verburg, S.G.M.
Wouters, A.P.
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve, jrg 6 nr 1

Emissie-arme mesttoediening en weidevogels.
(bestel online voor € 12,84 excl. BTW).
1993 Corporaal, J.
Verburg, S.
Proefstation voor de rundveehouderij.
Rapport nr 48.
Melkveehouderij en natuurbehoud: invloed van een weidevogelgebied in een veenweidestreek op de bedrijfseconomische resultaten.
(bestel online voor € 12,84 excl. BTW).
1977 Straten, H. van der
Kekem-Stoffelen, A van


De BFVW heeft rapporten op haar website staan
http://www.friesevogelwachten.nl/nl/pages/default/0/informatie_rapporten_folders._brochures_etc..php

Heel veel rapporten over weidevogels vindt u ook op www.weidevogelbescherming.nl (klik dan op downloads)

Alterra rapporten:
http://www.alterra.wur.nl/Wever.Internet/Templates/Standard.aspx?... (zoek op trefwoord weidevogel)

Avonturen van Grietje Grutto Een presentatie over graslandgebruik door kuikens en graslandbeheer voor kuikens.

CLM, Projecten LTO Noord en Livestock Research van Wageningen UR hebben de Advieswijzer Ruwvoer en weidevogels uitgebracht. Deze brochure bevat informatie hoe kwalitatief goed lang gras te maken op percelen met uitgesteld maaien voor boer én voor weidevogels. De brochure is hier te downloaden: http://www.clm.nl/publicaties/data/Advieswijzer-weidevogels.pdf


2010 © Sjouke Visser