Weidevogelcentrum
Boksumerdyk 9
9084AA Goutum
Tel. 058 – 216 75 92
info@weidevogelcentrum.nl
Links
Er zijn op internet veel interessante websites te vinden die te maken hebben met weidevogels. Hier vindt u een overzicht. Kent u nog een goede site die nog niet in het overzicht staat? Geef de site door via info@weidevogelcentrum.nl

Weidevogelbescherming.nl De website heeft links naar weidevogelbeschermingsgroepen, waarnemingen in het veld, een discussieforum, provinciale en landelijke weidevogelbeschermingsorganisaties, sites van Agrarische Natuur Vereniging. “Nieuws” en “Agenda” van deze site wordt goed bijgehouden en is informatief. Onder het kopje downloads vindt u veel rapporten, folders, jaarverslagen, publicaties, handleidingen en powerpoint presentaties.
     
Kenniscentrum Weidevogels.nl
Een portal waar u links vindt naar diverse sites met relevante informatie over weidevogels. Deze site is een website van Landschap Noord-Holland en is een samenwerking tussen alle organisaties die zich inzetten voor de weidevogel. Op de website staan publicaties en andere uitgaven van het kenniscentrum en het Team Onderzoek van Landschap Noord Holland.
     
Weidevogelboerderij.nl
Een website voor en over weidevogelboerderijen met tips voor beheer van weidevogels in combinatie met veehouderij
     
Skalsumernatuurbeheer.nl
Een website met informatie over weidevogelbeheer voor boeren en burgers. Voor boeren zijn er beheeradviezen bij maaien, kuilen en hooien, predatie, grassen en kruiden, bemesting, open landschap en water.
     
Sovon.nl
Een website van vogelonderzoek in Nederland. Deze website vermeld ook een agenda, resultaten van vogeltellingen ten behoeve van natuurbeheer, beleid en onderzoek. Ook is op deze site een weergave van de Vogelbalans. In een notedop worden weergegeven de belangrijkste ontwikkelingen in de huidige vogelstand in Nederland. Op de site staan ook rapporten, artikelen, boeken en is er een predatiekaart.
     
Weidevogelskijken.nl
Op deze website staan vermeld de locaties van lokale weidevogelbeschermingsgroepen, agrarische natuurverenigingen en natuurbeschermingsorganisaties die activiteiten organiseren tijdensde landelijke weidevogelkijkweek.
     
Landschapsbeheer.nl
Op deze website vindt u hier de samenvatting van de weidevogelbalans met een verwijzing naar de betreffende hoofdstukken.
     
Weidevogels.nu
Een portal met links naar diverse sites met relevante informatie over weidevogels. De volgende onderwerpen komen aan de orde: beheer, beleid, bescherming en onderzoek
     
Rijksuniversiteit Groningen
Op deze site informatie over het gruttopopulatieonderzoek en het Kemphanenonderzoek
     
DeLevendenatuur.nl De Levende natuur is een tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. In 2006 is er een thema editie verschenen over weidevogels
     
Vogelbescherming.nl Een website van de vogelbescherming met informatie over de bescherming van weidevogels en het beleid daarop.2010 © Sjouke Visser