Weidevogelcentrum
Boksumerdyk 9
9084AA Goutum
Tel. 058 – 216 75 92
info@weidevogelcentrum.nl

Welkom
Welkom op de site van het Weidevogelcentrum, de verzamelplek voor informatie over weidevogels. Praktijknieuws en onderzoeksresultaten op het gebied van weidevogels en weidevogelbeheer worden hier gebundeld door verschillende partijen. Samen maken we ons sterk voor het behoud van de weidevogels.    Foto's: W. Palstra Bolsward

2010 © Sjouke Visser